Portrætter

Klik på arten for at læse mere!

Vejledning

Værd at vide

Køb & udstyr

At holde akvariefisk er en spændende og afvekslende hobby. Det giver dig mulighed for at iagttage et lille økosystem på tæt hold, at lære forskellige fiskearters adfærd at kende samt at nyde et helt væld af eksotiske farver. Når du ordner og indretter dit akvarium, får du også en særlig mulighed for at skabe din egen undervandsverden.

De første skridt

Ferskvandsakvarium

Selskabsakvarier er de mest almindelige ferskvandsakvarier. Disse indeholder almindeligvis forskellige tropiske prydfisk og en række forskellige planter, der alle har samme krav. I modsætning indeholder et biotopakvarium almindeligvis fisk fra en eller flere nær beslægtede arter (f.eks. Mbuna cichlids).

Checkliste til udstyr

 • Akvarium med topplade og lysrør
 • Akvarium underlag, f.eks. lavet af flamingo (ca. 0.5 - 1 cm tykt) eller blødt gummi
 • Grus
 • Dekoration: xylolit, porøse klipper, akvarierødder, vandplanter og gødning
 • Filter: Indvendige eller udvendige filter med filtersubstrat
 • Regulerbart varmelegeme og et akvarie termometer
 • Magnetisk glasrenser eller en speciel akvariesvamp til af fjerne alger
 • Vandplejemiddel, som for eksempel Aqua-Bon® 6 in 1 og filter bakterier
 • Slange til at udskifte vand
 • 10 liters spand, der kun bruges til at rense akvariet med
 • Timer til akvarielys
 • Foder der er egnet til dine fiskearter

Den rigtige placering

Du bør placere dit akvarium på et sted, hvor du kan iagttage det fra en behagelig position. Undgå direkte sollys, da dette kan fremme væksten af alger og gøre vandet for varmt om sommeren. Det er derfor bedst ikke at placere akvariet for tæt på et vindue.

Hvis du skal etablere et stort akvarium, må du sikre at akvariebordet kan bære vægten. Selv små akvarier kan være tungere, end man lige tror. Hver liter vand vejer 1 kg, og når grus, sten og andre dekorationer også tilføjes, kan det let komme til at veje mere end 80 kg.

Det er sikrest at placere dit akvarium på et særligt akvariebord, der er lavet til at kunne holde til ekstra vægt. Du bør placere dit akvarium på et flamingounderlag eller andet speciallavet underlag, der kompenserer for eventuelle mindre buler i akvariebordets overflade.

Etablering af dit akvarium

Når du etablerer dit akvarium, bør du skabe et levende miljø, der passer til de fisk og de planter, som du gerne vil have. I forhold til at skabe ”biologisk balance” har du brug for det rigtige udstyr, der kan opretholde en ordentlig fungerende cyklus, der involverer fisk, planter, vand og mikroorganismer.

Overblik over de vigtigste trin

1.    Grus og dekoration

Skyl gruset i rindende ferskvand (skyl det indtil vandet er helt klart). Bland ca. en tredjedel af gruset med et næringsmiddel og fordel det jævnt i bunden af akvariet. Fordel herefter resten af gruset oven på. Bunden af akvariet bør være dækket med grus og have en dybde på ca. 3-6 cm. Der må gerne være lidt mere langs bagsiden. Rengør alle dekorationsgenstande (sten, rødder osv.) med varmt, rent vand og sæt dem ned i gruset. Hvis du holder fisk, der gennemsøger gruset, bør du sikre dig, at alle genstande er sat godt fast til akvariets underlag, så de ikke kan vælte. (Du kan evt. sætte dem fast med lidt silikone, hvis det bliver nødvendigt). Rundt grus anbefales også til denne slags fisk.

Du kan nu fylde ca. en tredjedel af akvariet med vand fra vandhanen, der har stuetemperatur og allerede er blevet behandlet med Aqua-Bon® 6 in 1 eller et andet lignende produkt, så det er klart til dine fisk. Du bør kontrollere vandværdierne med jævne mellemrum for at sikre, at de passer til dine fisks behov.

2.    Indføre vandplanter

Før du indfører vandplanter i dit akvarium, bør du fjerne alt plantesubstrat fra rødderne og bruge en saks til at beskære rødderne med ca. en fjerdedel. Hurtigt voksende planter med en lang stilk (f.eks. cabomba) er bedst egnet som baggrundsplante. Pres dem ned i gruset og brug lidt småsten til at holde dem på plads. Enkelte planter med en bred roset form (f.eks. Amazonesværdsplanten) er særlig attraktiv, hvis den placeres i midten af akvariet. Du kan bare lave et hul med fingeren og putte planten herned. Hvis du vil undgå, at planterne tager udsynet til fiskene, er det bedst at bruge mindre planter (f.eks. anubias) i den forreste del af akvariet.

Epifyter er også meget dekorative, når de placeres i forgrunden. Brug nylontråd til at binde dem fast til sten eller rødder.

3.    Monter et filter og et regulerbart varmelegeme.

Bemærk at når du arbejder med elektrisk udstyr, skal du altid fjerne ledningen fra stikkontakten, inden du stikker dine hænder ned i vandet.

Du kan nu fylde akvariet med det allerede forberedte vand til ca. 3-4 cm under kanten. Fastgør varmelegemet til et af de bagerste hjørner med en sugekop. Hvis du bruger et filter i tanken, bør du fylde det med filtermateriale og fastgøre det i det modsatte hjørne. Hvis du bruger et udvendigt filter, placeres indsugningsrøret i akvariet. Monter udstrømningen horisontalt på bagsiden eller på siden af akvariet, så det er i niveau med vandoverfladen.

Placer er termometer på forsiden eller en af akvariets sider, så du altid kan tjekke temperaturen.

De fleste tropiske prydarter foretrækker en temperatur mellem 20 - 28°C. En ekspert i din lokale dyrehandler vil kunne give yderligere information om hver fiskearts særlige behov.

4.    Tænd for dit udstyr

Når du har installeret alt udstyr i akvariet, kan du forsigtigt putte toppladen på. Sæt filter, varmelegeme og lys i stikkontakten. Brug en timer der giver en regelmæssig belysning i en periode på 10 – 12 timer.

5.    Cirkulationsfase

Det er vigtigt, at akvariet ”cirkulerer” ca. 3-4 uger, før du tilsætter fisk i akvariet. I denne periode vil vigtige mikroorganismer etablere sig i filtersvampen og i gruset. Disse nedbryder skadelige stoffer og opretholder den biologiske balance i akvariet. Du kan give dit akvarium en hjælpende hånd i denne periode ved at ”så” filterbakterier i filtersvampen.

6.    Udvælg dine fisk

Efter 3 - 4 ugers cirkuleringsfase er forholdene i dit akvarium klar til dine fisk. Du bør overveje følgende, når du skal udvælge fisk:
 

 • Adfærd og behov hos de arter, som du vælger, må være egnede til den vandkvalitet og det foder, som du fodrer med
 • Du kan kontrollere vandværdierne ved at bruge et testkit, der kan købes i en dyrehandler (Se også afsnittet ”Vandpleje og delvist vandskift”)
 • Forskellige fiskearter foretrækker at leve i forskellige områder af akvariet. Dit akvarium ser livligt ud, hvis det har fisk i toppen, midten og i den nederste del.
 • Almindeligvis bør du maximalt have 1 cm fisk for hver 4 liter vand. Et alt for tæt befolket akvarium vil have større svingninger i vandværdier, være overgødet og have en forhøjet algevækst, hvilket alt sammen udgør en risiko for dine fisks sundhed.

7.    At sætte fisk i akvariet

Prydfisk bør sættes forsigtigt ned i akvariet i forhold til at undgå ”flyttechok”. Du bør først placere plastikposen med fisk i akvariet for at udjævne temperaturforskelle og vandkvaliteter. Pas på at der hverken flyder vand ind eller ud og sørg for, at plastikposen ikke er placeret direkte under lyset. 

Efter ca. 15 minutter kan du erstatte omkring en tredjedel af vandet i plastikposen med akvariets vand, eller du kan fylde den samme mængde akvarievand i plastikposen. Gentag denne handling to gange mere med et tidsinterval på 15 minutter. Du kan bruge et net til forsigtigt at sætte fiskene ud i akvariet. Da vandet i plastikposen fra dyrehandleren kan indeholde medikamenter eller mikroorganismer, der ikke er kompatible med det økosystem, der er i dit akvarium, bør du ikke hælde det i akvariet.

Den rigtige placering

 • Du bør placere dit akvarium et sted, hvor du kan iagttage det fra en behagelig position. Et akvarium er et spændende element at have i værelse.
 • Du bør ikke placere et akvarium for tæt på et vindue. Undgå direkte sollys, da det kan fremme væksten af alger og forårsage, at vandet om sommeren bliver for varmt.
 • Især hvis du skal etablere et stort akvarium, bør du sikre dig, at akvariebordet er i stand til at bære vægten.
 • Du bør placere dit akvarium på en flamingoplade eller andet specielt underlag, der kan kompensere for eventuelle mindre buler i bordets overflade.

Vandpleje og delvist vandskifte

Floder og søer renses naturligt af gennemstrømning og genopfyldning af vand. I et akvarium er virkningerne af sådanne rensningsprocesser meget begrænsede. Du bør derfor bruge filter af høj kvalitet og udføre delvis vandskift med jævne mellemrum i forhold til at reducere niveauet af giftige stoffer i vandet.

Eksotiske prydfisk har udviklet sig til at imødekomme de forhold, som de lever under på deres naturlige levested. For at sikre at dit akvarium afspejler disse forhold, må du først behandle vandet, når akvariet etableres og under de regelmæssige delvise vandskift.  Aqua-Bon® 6 in 1 vandpleje forbinder kemikalier og omdanner normalt postevand til akvarievand, der egner sig til dine fisk. Dette beskytter dine fisks sensitive gæller og slimhinder.

Optimal filtrering reducerer giftige stoffer

Permanent filtrering er sammen med delvist vandskifte en af de vigtige betingelser for at sikre rent og klart vand i dit akvarium. Filtreringscyklussen er delt i to faser og begge indeholder specielle filtermaterialer.

 • Mekanisk filtrering (forfiltrering) fjerner organiske rester som for eksempel dødt plantemateriale, foderrester og andet fiskeaffald. Det må ikke være muligt for større partikler at komme ind i filteret.
 • Biologisk filtrering (efterfiltrering) udføres af mikroorganismer, der optages i filtermaterialets porer.

Under den biologiske filtrering omdanner mikroorganismer nitrogenforbindelser (f.eks. affaldsstoffer fra proteinfordøjelse) til ikke giftigt nitrat over et antal stadier. Det første stadie involverer produktionen af ikke giftige ammonium (NH4+) eller, hvis pH værdierne er over 7.5, giftigt ammoniak (NH3).

Ammonium eller ammoniak bliver så omdannet til nitrit (NO2), som ligeledes er giftigt, før det endeligt bliver nedbrudt til ikke-giftigt nitrat (NO3). Nitrit er meget farligt for fisk. Selvom nitrat er mindre farligt, er det et plantenæringsstof, der kan fremmes af algevækst. Et overdrevent højt niveau af nitrat eller nitrit kan hurtigt korrigeres ved at udføre delvist vandskifte. I det lange løb bør du identificere og reducere årsagerne til forureningen.

Da disse kemikalier er meget giftige, bør du regelmæssigt tjekke toksicitetsværdierne og andre vandværdier i forhold til at forhindre, at vandet bliver forurenet og herved sætter dine fisks helbred på spil.

Test og regulering af vandværdier

Forskellige fiskearter har forskellige krav til hårdhed og pH værdier i det vand, som de lever i alt afhængig af hvilket vand, de lever i i naturen.

De fleste ferskvandsfisk kræver en karbonathårdhed på 3° - 12° dKH på den tyske karbonathårdheds skala, og blødt til mellemhårdt vand med en samlet hårdhed på 4° - 14° dGH på den tyske karbonathårdheds skala. Karbonathårdhed er også vigtigt for at sikre at en stabil pH værdi, og den bør aldrig falde til under 3° dKH.

pH værdien indikerer vandets syreindhold. Værdier under pH 7 er syre, og værdier over dette er basiske. For eksempel kræver en Cichlide fra de Østafrikanske søer en basisk pH værdi på omkring 8, hvorimod en Dværgcichlide fra Amazon områderne liver i vandløb med en syrlig pH værdi på op til 5.5.

Regelmæssigt vedligehold og rengøring

De vedligeholdsprocedurer der behøves for et korrekt etableret og ”cirkuleret” akvarium, kræver ikke lang tid, hvis det udføres med jævne mellemrum:

 • Dagligt: kontroller udstyr og temperatur. Observer adfærd og udseende på dine fisk (forandringer kan betyde sygdom).
 • Ca. hver 14. dag: Før du begynder delvist at udskifte vandet, bør du kontrollere vandets værdier (pH, hårdhed, NO2, NO 3). Så kan du udskifte mellem 10 og 30% af akvarievandet alt afhængig af antallet af fisk. Brug vand fra vandhanen der har fået samme temperatur som vandet i akvariet, og som er blevet behandlet, så det opfylder dine fisks behov. Inden du fylder op med vand, bør du også rengøre akvariets glas med magnetisk algerenser.
 • Pleje af planter: Beskær hurtigt voksende planter med lange stilke med omkring 2/3 dele af deres længde, hvis de vokser langs vandoverfladen.
 • Filter vedligehold: Rengør det mekaniske filter, når du udfører delvist vandskifte. Ca. hver 3. måned bør du forsigtigt gennemskylle det biologiske filtermateriale med akvarievand (brug aldrig koldt vand fra vandhanen) for at undgå at forstyrre de nødvendige mikroorganismer.

Foder

Det perfekte foder

De tropiske og subtropiske vande, hvorfra ferskvandsfisk stammer, giver naturligt en mængde vigtige næringsstoffer. Størstedelen af føden kommer fra undervandsmiljøet som for eksempel myggelarver, dafnie, slambørsteorm og plantemateriale (algevækst). Nogle gange kommer føden også ovenfra, fra for eksempel insekter, nedfaldne blomster, bær osv.

At fodre akvariefisk

I løbet af udviklingen har hver fiskeart tilpasset sig til at spise det foder, der findes på deres naturlige levested.

Det foder, som du fodrer dine akvariefisk med, bør derfor afspejle deres naturlige føde og sikre, at fiskene får alle de nødvendige næringsstoffer i de krævede mængder og kombinationer. Vær forsigtig i forhold til at undgå at forurene vandet med overflødige næringsstoffer.

Forskellige fisk er specialiserede i at spise forskellig føde, nogle gange endda inden for samme fiskefamilie. Nogle fisk er primært plantespisere, mens andre er rovdyr eller altædende. Størstedelen af de fisk, der holdes i akvarier, er altædende.

Vitakrafts tilgang til prydfiskefoder er inspireret af naturen, og produkterne er lavet, så alle individuelle fiskearters ernæringsmæssige behov imødekommes. Næringsstofferne i foderet er let fordøjelige, hvilket forhindrer, at vandet bliver unødigt forurenet af overskydende næringsstoffer i fiskenes efterladenskaber.

Artsbestemt foder og deres egenskaber i vand

Hver fiskeart lever i et bestemt vandområde, hvor det også spiser dets føde. Bunddyr som en malle har for eksempel en mund, der peger nedad, så de kan suge næringsstoffer op. Fisk fra de øvre vandområder (f.eks. øksefisk, guppy) spiser fra overfladen og har en mund, der peger opad. Fisk fra de midterste områder har en mund, der peger fremover.

Alt afhængig af hvordan fisken indtager føden, bør det foder, der fodres med, enten synke eller flyde i akvariet. Duften af foderet er også nødvendigt, da fisk finder det ved at bruge deres sensitive lugteorganer. Vitakraft fiskefoder til prydfisk har forskellige kvaliteter, der imødekommer akvariefiskenes forskellige individuelle behov.

Byggestene i det perfekte foder

 • Fedt er den vigtigste energikilde og også nødvendig i forhold til at opbygge energireserver. Vitakraft foder er særligt rigt på essentielle umættede omega 3 fedtsyrer, der kommer fra skaldyr og fiskeolie.
 • Nogle fisk kan også bruge kulhydrater som energikilde. Fra et biokemisk perspektiv indeholder kulhydrater også (kost)fibre, der spiller en særlig vigtig rolle i forhold til at sikre en sund fordøjelse hos plantespisende fisk.
 • Proteiner og aminosyrer er drivkræfter bag fiske stofskifte og muliggør muskeldannelse, vækst og dannelse af andet væv. Vitakraft fiskefoder til prydfisk indeholder en nøjagtig doseret kombination af proteiner og den maksimale mængde af vigtige aminosyrer.
 • At sørge for den rigtige mængde af vitaminer af højkvalitet er afgørende for en lang række stofskifte processer og hjælper kroppens naturlige forsvar med at bekæmpe sygdom.
 • Vitakraft fiskefoder til prydfisk indeholder Immune Active, en specialudviklet blanding af beta-glukan, multivitaminer og stabiliseret C vitamin, der styrker immunforsvaret.
 • Fisk har også brug for farvestof (f.eks. Astaxanthin) til at beholde deres artsspecifikke farve, hvilket spiller en vigtig biologisk rolle i deres adfærd. Udover at farverne er et vigtigt kommunikationsmiddel mellem fisk af samme art, så er de intense farver også skønne at se på.

 Tips til fodring

 • Det er bedst at fodre dine fisk små mængder en eller flere gange om dagen. Giv aldrig mere end hvad fiskene kan spise i løbet af nogle få minutter.
 • Giv et varieret foder. Det er især vigtigt ved fællesakvarier, hvor der holdes forskellige fiskearter.
 • Fodr ikke umiddelbart efter at du har udført vedligehold af dit akvarium (vandskifte eller rengøring af glasset

Vores produkter

Indeholder alt dit kæledyr har brug for til at føle sig godt tilpas!