Portrætter

Klik på arten for at læse mere!

Vejledning

Værd at vide

Køb & udstyr

En fascinerede undervandsverden

Det vandbaserede økosystem der skyder op omkring en havedam, er et spændende sted at observere i en have.

Havedamme er ikke kun dekorative. På en fascinerende måde bringer de naturen helt tæt på. Hver havedam giver indblik i en unik verden med masser af aktivitet. En række forskellige planter, fisk med spændende adfærd i mange forskellige størrelser, farver og former samt fugle og andre dyr der tiltrækkes af vandet. Havedamme er også det perfekte levested for nogle af vores mere sjældne hjemmehørende dyr og planter, og derved yder de et værdifuldt bidrag til at bevare disse arter og det større økosystem.

At bygge en havedam

Der findes et par simple og gode måder, når du skal anlægge en havedam. De fleste haveejere bruger enten en plantegning til at skabe deres eget design eller anlægger et formstøbt bassin, som også findes i ret store størrelser.

Teknisk udstyr

Udover selve dammen er det vigtigt også at have det rette udstyr, især hvis du planlægger også at holde fisk. I så fald er det vigtigste udstyr et højeffektivt filter med den rette kapacitet til den størrelse dam og de antal fisk, som du vælger. Et damluftpumpesæt tilføjer ekstra ilt i dammen, hvis det er nødvendigt. Derudover findes der også forskelligt teknisk udstyr, der kan holde i hvert fald dele af dammen fri for is om vinteren, hvilket gør det lettere for dine fisk at overleve i de koldere måneder.

Når du først har anlagt din havedam og tilføjet de planter, som du måtte ønske, bør du give den et par uger til at opnå en naturlig biologisk balance. I denne periode må du teste vandets værdier med jævne mellemrum. Når værdierne har stabiliseret sig, er du klar til at sætte dine første fisk ud i dammen.

Vedligehold af havedamme

Det er nødvendigt at foretage regelmæssigt vedligehold i forhold til at understøtte og stabilisere den økologiske balance, som skabes gennem gensidig påvirkning af fisk, planter, mikroorganismer og vand. Du bør begrænse al vedligehold og rengøring til, hvad der minimum kræves og udføre det omhyggeligt.

Livet i og omkring havedammen påvirkes af årstidernes skiften. Derfor må al vedligehold også tilpasse sig årets gang.

Forår – starten på havedamssæsonen

Når foråret kommer, vågner havedammen op til nyt liv. Havedammens planter begynder at vokse, og fiskene bliver mere og mere aktive.

Opgaver:

 • Test vandets værdier og udfør delvis udskiftning af vandet og andre justeringer, hvis det er nødvendigt
 • Rens og tjek havedammens filter
 • Hvis du ønsker nye vandplanter, kan du begynde at indføre dem fra og med marts måned
 • Du bør forhindre den første bølge af algevækst ved at øge mængden af skygge, udskifte vandet og indføre planter, der absorberer høje mængder at næringsstoffer som for eksempel frøbid og krebseklo

Sommer – din havedam er i fuldt flor

I løbet af sommermånederne vil din havedam vise sig fra sin bedste side. Mange vandplanter vil blomstre, og dine fisk vil begynde at yngle.

Opgaver:

 • Beskær visne havedamsplanter
 • Hvis der er andemad, bør det fjernes fra vandet
 • Erstat fordampet vand med vand, der er blevet forberedt korrekt og opvarmet til den rette temperatur
 • Rens havedamsfilteret med jævne mellemrum og kontroller vandets værdier regelmæssigt

Efterår – forberedelse til vinterens dvale/hvile

I løbet af efteråret begynder fisk og planter at forberede sig på vinterens komme. Vandet bliver koldere, og blomsterne begynder at visne.

Opgaver:

 • Fjern nedfaldne blade og andre planterester fra vandet. Det kan være fordelagtigt at dække havedammen med et net
 • Sluk for vandfald- og springvandspumper og rengør dem herefter, så de er klar til at blive gemt væk
 • Rens havedamsfilteret
 • Beskær planter

Vinter – havedammen i dvale/hvile

Livet i havedammen hviler sig fra november til marts. Fiskenes metabolisme sænker sig væsentligt. De lever på bunden af havedammen, og de spiser ikke. Du bør vedligeholde din havedam så lidt som muligt i forhold til at undgå at forstyrre dine fisk og andre dyr. Udstyr til at holde dele af havedammen fri for is kan opretholde den vigtige udveksling af gas mellem vand og den omkringværende luft.

Føde

I naturen lever fisk typisk i store vandmasser, der indeholder en passende mængde føde. Det foder, der er til rådighed i havedammens ret begrænsede område, er naturligvis ikke nok til at opfylde deres behov. Havedamsfisk må derfor fodres med foder af høj kvalitet, der giver dem de næringsstoffer, som de har brug for uden at forurene vandet i havedammen.

Artsbestemt foder og dets egenskaber i vand

Hver art af havedamsfisk lever i et bestemt vandområde, hvor den også spiser dets foder. I forhold til at fodre alle fisk i din havedam er det derfor nødvendigt, at foderet enten synker, flyder eller bliver hængende i vandet. Lugten af foderet er også vigtigt, da fisk finder foderet ved hjælp af deres følsomme lugteorganer.

Foderet må bevare den økologiske balance i din havedam

Et afbalanceret foder er vigtigt for at sikre, at dine fisk forbliver sunde, og at den økologiske balance i din havedam bevares. Foderet må ikke forurene vandet med overflødige næringsstoffer, da dette kan medføre en stigning i algedannelse, en forringelse af vand værdierne og i sidste ende gøre dine fisk mere modtagelige overfor sygdomme. Du bør derfor fodre med energistyret foder, der kan fordøjes optimalt af dine fisk. Foderet bør også tage højde for det øgede energibehov i løbet af foråret og efteråret.

Vitakrafts sortiment indeholder næringsstyret helfoder til perioden fra forår til efterår. Alt foder indeholder vores særlige multivitaminkompleks og basis C vitamin, der styrker det naturlige forsvar.

Genskab den tabte energi i foråret

I foråret når risikoen for nattefrost er ovre, og vandtemperaturen er oppe på 9 °C, kan du begynde at fodre dine fisk med Vitakraft havedamsfoder. Start med kun at fodre små mængder i de første par dage og øg herefter mængden gradvist. I løbet af de hårde vintermåneder har dine fisk brugt deres energireserver til at overleve. Det anbefales derfor at supplere dit foder med det energirige Vitakraft Pond Food Energy. Dette giver dine fisk mulighed for at stabilisere deres svækkede immunsystem og giver dem de vigtige næringsstoffer, de har brug for til den kommende gydeperiode.

Næringsstyret foder om sommeren

I løbet af sommeren skal du give dine fisk et foder, der har et lavt indhold af næringsstoffer, da fiskene har adgang til et relativt energirigt naturligt foder.  Foder der har et for højt niveau af næringsstoffer kan forurene vandet. Vitakraft Pond Food har et kontrolleret indhold af næringsstoffer og er fiberrigt, hvilket fremmer en god fordøjelse. Det bevirker også, at næringsstofferne absorberes i dine fisks kroppe og forhindrer, at din havedam bliver forurenet.

At opbygge energireserver i efteråret

I efteråret begynder livet i og omkring havedammen at sagtne. Fiskene i havedammen har ikke meget tid tilbage til at blive ”fedet op” med de energidepoter, som de har brug for til at kunne klare sig gennem de barske vintermåneder, der venter forude. Så snart vandtemperaturen falder under 9 °C, stopper fiskene med at spise. I løbet af vintermånederne går de i en slags dvale på bunden af havedammen og overlever på deres energidepoter. For at sikre at dine fisk kan klare sig igennem denne periode, bør du om efteråret fodre dem med Vitakraft Pond Food Energy.

Vores produkter

Indeholder alt dit kæledyr har brug for til at føle sig godt tilpas!